Покровська міська рада — Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2014 році

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2014 році

Реалізація державної регуляторної політики Красноармійською міською радою та її виконавчими органами у 2014 році здійснювалась відповідно до принципів та завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» (далі - Закон).

Основна увага приділялась недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності, прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.

З метою реалізації принципів державної регуляторної політики - послідовності та передбачуваності рішеннями Красноармійської міської ради від 13.11.2013 року №6/32-6 та виконавчим комітетом Красноармійської міської ради від 20.11.2013 року №297 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік та у визначений Законом термін оприлюднені у Красноармійській регіональній масовій газеті «Маяк» та розміщені на офіційному web-сайті Красноармійської міської ради.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом року до плану діяльності вносились зміни та доповнення. З урахуванням внесених змін та доповнень до Плану було включено 6 проектів рішень міської ради, та 9 - виконавчого комітету.

Фактично розглянуто та затверджено на засіданні виконавчого комітету 4 регуляторні акти:

- від 19.02.2014 № 31 «Про проведення конкурсу із залучення на договорних засадах підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, затвердження Положення про проведення колнкурсу та складу конкурсної комісії»;

- від 13.08.2014 №195 «Про встановлення тарифів на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування в м.Красноармійськ»;

- від 02.10.2014 №248 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для населення багатоквартирних будинків»;

- від 17.12.2014 № 303 «Про затвердження порядку розміщення рекламних засобів на території м.Красноармійськ».

Міської ради - 2:

- від 09.07.2014 №6/37-6 «Про затвердження загального регламенту Центру надання адміністративних послуг м.Красноармійськ»;

- від 09.07.2014 №6/37-5 «Про внесення змін та доповнень в додаток до рішення міської ради від 26.04.2011 №6/6-14 «Про місцеві податки та збори».

До кожного проекту регуляторного акта підготовлено аналіз регуляторного впливу.

Процедура розробки зазначених документів проводилась з дотриманням вимог Закону та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань відповідно до законодавства, а також реалізації права громадськості тим чи іншим чином впливати на будь-який з етапів регуляторної діяльності (окрім прийняття) проекти регуляторних актів були оприлюднені у регіональній масовій газеті «Маяк»та на офеційному веб-сайті міської ради.

З різних причин до розгляду та затвердження міській раді не надано 4 проекти регуляторних актів, виконавчого комітету – 5 (список додається).

Протягом звітного періоду 1 регуляторний акт втратив чинність, це рішення виконавчого комітету Красноармійської міської ради:

- від 28.03.2011 року №165 «Про погодження тарифів на проїзд в міських автобусних маршрутах загального користування в м.Красноармійськ».

Для забезпечення доступу до нормативно-правових актів, які носять регуляторний характер, управлінням економіки та пріоритетного розвитку проводиться робота з наповнення реєстру діючих регуляторних актів, прийнятих Красноармійською міською радою та виконкомом міської ради.

Зазначений реєстр розміщений на веб-сайті міської ради у розділі “Регуляторна політика” та містить електронні тексти нормативно-правових актів. Станом на 01.01.2015 до реєстру увійшло 35 регуляторних актів: 18 рішень міської ради, 17 - виконкому міської ради.

У 2014 році здійснено 7 базових і 4 повторних відстежень результативності регуляторних актів. Звіти про відстеження регуляторних актів розміщенні як на сторінках Красноармійської регіональної масової газети «Маяк», так і на веб-сайті міської ради у розділі “Регуляторна політика”.

Опубліковано у Щорічні звіти

    pfu    big logo2